"TO BE" am-is-are


"TO BE" etrafımızdaki nesneleri tasvir etmek, niteliklerini,konumlarını belirtmek istediğimizde kullanacağımız temel fiildir. İngilizce bir cümle kurarken kesinlikle bir yükleme ihtiyaç duyulur. İçinde yüklem bulunmayan hiçbir yapının cümle olamayacağını zaten biliyoruz.

John zayıftır sıfat
Jane bir öğrencidir isim

cümlelerinde ilk bakışta bir yüklem görülemez.Bunlar Türkçe dilbilgisinde isim ve sıfat fiillerdir. Oysa İngilizce’de isim ve sıfat fiil diye yapılar yoktur.İşte isim ve sıfat cümleleri kurarken bu boşluğı biz olmak (to be) fiili ile kapatırız.

Kısaca TO BE yani olmak fiili ya bir nesneyi yada nesneyi niteleyen sıfatı belirtir. İçinde ( dır-dir ) anlamı saklamaktadır.To be cümleleri kesinlikle eylem cümlesi değildirler.İçinde hareket,ivme içeren hiçbir yapıyı anlatamazlar (gitmek,koşmak,gelmek….)

Biz to be eylemsizlik (nesnenin var oluş eylemi) fiilini tek başına kullanamayız.Çünkü mastar halindedir ve içinde herhengi bir gramerde zaman yoktur.

         TO BE
am-is-are  was-were

To be fiili ile sadece isim ve sıfat cümleleri yapabiliriz.Kesinlikle fiil ( eylem ) cümleleri yapamayız.

To be + sıfat

To be + isim

To be + fiil kesinlikle olmaz

To be ile etrafımızdaki tüm nesneleri tanımlayabilir onları nitelik yönünden anlatabiliriz.To be çok önemli bir konudur ve İngilizcenin her seviyesinde karşımıza çıkacaktır. Bu yüzden çok açık bir şekilde anlaşılması gerekir.


Şimdi de TO BE yardımcı fiillerinin zamirlere göre dağılımını bir tabloda inceleyelim.

Simple Present Tense    Simple Past Tense
(Geniş Zaman)                (Geçmiş zaman) 

I - am                                   I - was      

You -are                               You - were

He - is                                  He - was

She - is                                She - was

It - is                                   It - was

We - are                               We - were

They - are                            They - were

TO BE yardımcı fiilleri cümle içinde kısaltılarak kullanılır.

I am - I'm
You are - You're
He is - He's
She is - She's
It is - It's
We are - We're
They are - They're

EXAMPLES

She is my daugther ..…………………… O benim kız çocuğum

His shoes are dirty ..…………………… Ayakkabıları kirli

Tom is tired …..………………… Tom yorgun

Shops are closed ……..……………… Mağazalar kapalı

Jane is at home ……………………. Jane evde

I am 21years old ………..…………… Ben 21 yaşındayım

The movie is wonderful …….………… . Film harika

Karen’s eyes are green …...………………Karen’in gözleri yeşil

It is Linda’s bag …...………………… O linda’ın çantası

They are in the kitchen ………………… .. Onlar mutfaktalar

"TO BE" am-is-are
QUESTIONS AND NEGATIVES

"am-is-are" yardımcı fiiliyle yapılan cümleleri soru haline getirmek için sadece yardımcı fiil cümlenin başına getirilir. Olumsuz yaparken ise yardımcı fiilden sonra 'not' getirilir. Bu kalıp İngilizce'nin bütün zamanlarında aynıdır.

QUESTIONS

am I.......?                                     

are  you.......?                         

is he.......?                       

is she.......?                

is it.......?                   

are we.......?                          

are they.......?                     

EXAMPLES

Is she my daugther? ..…………………… O benim kız çocuğum mu?

Are his shoes dirty? ..…………………… Ayakkabıları kirli mi?

Is Tom tired? …..………………… Tom yorgun mu?

Are shops closed? ……..……………… Mağazalar kapalı mı?

Is Jane at home? ……………………. Jane evde mi?

NEGATIVES

"am-is-are" yardımcı fiiliyle yapılan cümleleri olumsuz yapmak için yardımcı fiilden sonra "not" kullanılır.


I am not

You are not (aren't)

He is not (He isn't)

She is not (She isn't)

It is not (It isn't)

We are not (aren't)

They are not (aren't)


EXAMPLES

She isn't my daughter.
(O benim kız çocuğum değildir.)

His shoes aren't dirty.
(Ayakkabıları kirli değildir.)

Tom isn't tired.
(Tom yorgun değildir.)

Shops aren't closed.
(Dükkanlar kapalı değildir.)

Jane isn't at home.
(Jane evde değildir.)

 SUBJECT PRONOUNS
(ŞAHIS ZAMİRLERİ)
 

İngilizce’de ilk olarak öğrenilmesi gereken temel kelimeler zamirlerdir. Bu kelimeler Türkçe'de olduğu gibi isimlerini yerine kullanılır ve "zamir" diye adlandırılır. Doğadaki her bir nesnenin mutlaka bu zamirler tarafından bir karşılığı vardır. Cümlenin "öznesi" konumunda başta bulunurlar ve cümle içinde başka bir görevleri yoktur, yerleri asla değiştirilemez.

I ……. Ben

You … Sen,Siz

He ……. Erkekler için O

She ……Bayanlar için O

It ……. Cansız ve hayvanlar için O

We …… Biz

They … Onlar

İngilizce cümle yapısını incelediğimizde her zaman Subject (Özne) - Verb (Eylem) - Object (Nesne) ana formülüyle karşılaşırız. Bu formülde zamirler her zaman "S" konumundadır.

EXAMPLES

I am a teacher (Ben bir öğretmenim)
She is ill (O -kız- hastadır).
They are playing football. (Onlar futbol oynuyorlar.)
We are studying English. (Biz İngilizce çalışıyoruz.)

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !